Trafikalt grunnkurs

Før du i det hele tatt kan begynne å øvingskjøre privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole, må du ta trafikalt grunnkurs. Det obligatoriske kurset går over 17 kurstimer.

 

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler: 

 

  • Trafikkopplæringen
  • Grunnleggende forståelse for trafikk
  • Mennesket i trafikken
  • Øvingskjøring og kjøreerfaring
  • Førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer.
Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring.  

Aldersgrensa for å ta kurset er 15 år.

Har du allerede førerkort i en klasse, trenger du ikke ta kurset på nytt for å øveleseskjøre i en annen klasse.
Men har du mopedførerbevis, førerkort M 146 (tohjuls moped), S (snøscooter) etter T (traktor) må du likevel ta mørkekjøring og førstehjelp før du kan gå opp til førerprøven!

Har du M 145 må du ta fullt trafikalt grunnkurs før øvingskjøring. Fyll ut skjema under for å melde deg på trafikalt grunnkurs hos Røros Aut. Trafikkskole. 

 

Kilde: Statens Vegvesen