Personbil/varebil (KL. B)

Del 1: Trafikalt grunnkurs

Del 2: Grunnleggende opplæring

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. På dette trinnet skal du også skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Mange greier ikke oppkjøringa på grunn av for dårlig opplæring på dette trinnet. 

Individuell tilpassing

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. 

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 2 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3. 

Del 3: Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer blant annet om 
 •  trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
 • å redusere risikoen for ulykker
 • å bli forbikjørt og kjøre forbi


Opplæringa kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon.

Individuell tilpassing

   Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvingskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet 

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane

    Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan 

 • du sikrer personer og gods
 • kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

Obligatorisk veiledningstime

   Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4. 

Del 4: Avsluttende opplæring

   I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. 
Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort. 

Sikkerhetskurs på veg

Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler: 

 1. Bilkjøringens risiko
 2. Kjøring på landeveg og forbikjøring
 3. Avsluttende kjøring i trafikken
 4. Refleksjon og oppsummering

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.
Gjennom kurset skal du videreutvikle: 

 • forståelse for risikoen ved bilkjøring
 • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
 • evne til å vurdere deg selv som fører

Teoriprøve

   Før du kan ta teoriprøven, må du levere søknad om førerkort. 
Dette kan du gjøre på nett via Din side.

 1. Når du har mottatt bekreftelse på e-post om at søknaden din er registrert, kan du ta teoriprøven.
 2. Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du trenger ikke bestille time på forhånd. Noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. Ved oppmøte viser du gyldig legitimasjon og betaler teoriprøven.
 3. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert.

Etter bestått teoriprøve kan du ta oppkjøring dersom all opplæring er gjennomført og registrert i vårt system.
Du kan sjekke dette på Din side.
Skulle noe uforutsett skje slik at du ikke får gjennomført praktisk prøve eller at den ikke blir bestått, er teoriprøven gyldig i 3 år. 

Alder

   Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for.
Unntaket er moped og snøscooter, da må alderskravet være oppfylt siden det er avsluttende prøve.  
Alderskravene for førerkortklassene

Tilrettelagt teoriprøve

   Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. 
Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.
 Les mer om tilrettelagt prøve

Strøk du på teoriprøven?

   Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. 
Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.  
Les mer om teoriprøven i de ulike klassene

Oppkjøring

   Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven 

 • Prøven har flere deler eller oppgaver
 • Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig
 • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
 • Resultatet blir bestemt når prøven er over
 • Du får vite om du bestod eller ikke med en gang
 • Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

Kjøretøy til prøven

   Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen. 
Du kan leie den samme bilen du brukte til kjøreundervisningen av Røros Aut Trafikkskole. 

Hva prøven omfatter

 • Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
 • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.
 • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa
 • Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven

Sikkerhetskontrollen

 • Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet
 • I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil

Oppgaver du får mens du kjører

 • Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre
 • Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot
 • Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge

Vurderinga som sensor gjør

 • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
 • Det blir lagt vekt på at har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk
 • Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter