Moped (KL. AM146)

Del 1: Trafikalt grunnkurs
Del 2: Grunnleggende opplæring

   På dette trinnet skal du tilegne deg kunnskap om mopeden og mopedkjøring, og lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk. Du må ha fullført trafikalt grunnkurs før du kan begynne med grunnleggende opplæring. 

Individuell tilpasning

   Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det kan være lurt å ta teorikurs. Det er viktig å nå målene for trinnet. 

Obligatorisk praktisk opplæring

Du må ha minst 4 timer obligatorisk praktisk opplæring på avsperret område hvor du lærer 

 • sikkerhetskontroll
 • igangsetting og stans
 • å gire og krypekjøre
 • å styre, akselerere og bremse

Obligatorisk veiledningssamtale

   På slutten av trinn 2 skal du og læreren din sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Del 3: Trafikal del
    På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk. Du skal blant annet skaffe deg kunnskap om 

 • veg og trafikkmiljø
 • mennesket som trafikant
 • risikofaktorer og trafikkregler
 • sikker kjøremåte

Individuell tilpasning

   Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet. 

Praktisk opplæring

Du må ha minst 6 timer praktisk opplæring der du lærer å kjøre moped på en sikker, tydelig og bestemt måte i trafikken.

Obligatorisk veiledningssamtale

   På slutten av trinn 3 skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Del 4: Avsluttende opplæring
   På dette trinnet skal du blir så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. 

Individuell tilpasning

   Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet. 

Praktisk opplæring

Du må ha minst 4 timer obligatorisk opplæring. Du skal blant annet øve på å 

 • kjøre i tettbygd strøk og på landeveg
 • velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre
 • reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped

Obligatorisk veiledningssamtale