Forsiden

Trafikalt grunnkurs

Trafikal grunnkurs er et obligatorisk teorikurs for alle som skal begynne opplæring på lette førerkortklasser. Er du over 25 år og ikke har førerkort, trenger du bare å fullføre førstehjelp og mørkedemonstrasjon, før du starter på den videre opplæringen.

Personbil/varebil (KL: B)

Klasse B gjelder internasjonalt for føring av motorvogn (untatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og some r godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Minstealder for klasse B er 18 år.

Personbil med tilhenger (KL. BE)

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt titalvekt over 750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B 96. Minstealderen for klasse BE er 18 år.
Vi tilbyr også klasse B 96.

Moped (KL. AM146)

Denne klassen gjelder føring av tohjuls moped. I tillegg kan du kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift).