Forsiden

Mopedopplæring starter 15. juni

Trafikalt grunnkurs

Trafikal grunnkurs er et obligatorisk teorikurs for alle som skal begynne opplæring på lette førerkortklasser. Er du over 25 år og ikke har førerkort, trenger du bare å fullføre førstehjelp og mørkedemonstrasjon, før du starter på den videre opplæringen.

Personbil/varebil (KL: B)

Klasse B gjelder internasjonalt for føring av motorvogn (untatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og some r godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Minstealder for klasse B er 18 år.

Personbil med tilhenger (KL. BE)

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt titalvekt over 750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B 96. Minstealderen for klasse BE er 18 år.
Vi tilbyr også klasse B 96.

Moped (KL. AM146)

Denne klassen gjelder føring av tohjuls moped. I tillegg kan du kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift).